Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. SZZ heeft zich aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg als erkende geschilleninstantie onder registrantennummer 163758. Door aansluiting van SZZ bij dit klachtenportaal zijn al onze leden ervan verzekerd dat zij voor al hun cliënten op alle fronten voldoen aan de eisen die de overheid aan ons stelt: een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen voor uw cliënten.

Hieronder wordt in 5 stappen het proces Klachtenloket Zorg uitgelegd:

Stap Doorlooptijd Actie
1. Registreren 1 – 2 weken Wij registreren uw klacht. Dat duurt maximaal 1 tot 2 weken.
2. Inname Gemiddeld 8 weken Wij onderzoeken bij welke Commissie uw klacht thuishoort. We vragen aanvullende informatie en maken uw dossier zo compleet mogelijk. Na betaling van klachtengeld nemen we uw zaak in behandeling.
3. Behandelen Gemiddeld 8 weken Wij vragen aan de andere partij zijn standpunt.
4. Besluiten Gemiddeld 10 weken Indien nodig wordt er een deskundigenonderzoek ingesteld. Inplannen van uw zaak op zitting duurt gemiddeld 1 tot 4 weken. (afhankelijk van verhinderdata partijen). 2 à 3 weken voor de zittingsdatum worden partijen uitgenodigd voor mondelinge behandeling door de Commissie. U ontvangt binnen 4 tot 6 weken de uitspraak.
5. Afhandelen 4 weken Als u nog een vraag heeft na de uitspraak krijgt u binnen 4 weken antwoord van ons.

Als u uw klacht bij het Klachtenportaal Zorg indient, starten zij met de behandeling van uw klacht. De klachtbehandeling bestaat uit de hierboven genoemde 5 stappen. Hieronder vindt u korte en bondige informatie over de verschillende stappen in het proces en wat het klachtenloket voor u kan doen. Ook vindt u informatie over wat zij van u verwachten, zodat ze de klacht zo goed mogelijk kunnen behandelen

1. Registreren

Als u het formulier op de site www.degeschillencommissiezorg.nl heeft ingevuld, dan is de behandeling van uw klacht in deze fase. Ze registreren uw klacht en slaan uw gegevens op. U ontvangt een bevestiging van de opgeslagen gegevens. We noemen de behandeling van uw klacht nu een zaak.
Lees op genoemde site meer hierover bij Registreren.

2. Inname

In deze fase bekijken ze welke Commissie uw klacht kan behandelen. Ze maken een digitaal account voor u aan en vragen u om aanvullende informatie toe te voegen aan uw zaak. In deze fase moet u ook klachtengeld betalen. Om de behandeling van uw klacht niet te lang te laten duren, vragen ze u binnen een maand te reageren. Als ze alle stukken hebben gekregen en u het klachtengeld heeft betaald, bekijken ze of de Commissie uw klacht kan behandelen.
Lees op genoemde site meer hierover bij Inname

3. Behandelen

Nu blijkt dat ze uw klacht kunnen behandelen, vragen ze de andere partij, de zorgaanbieder, om te reageren op uw klacht. De kans bestaat dat de zorgaanbieder contact met u opneemt om de klacht samen op te lossen (schikken). Als de aanbieder heeft gereageerd, voegt het klachtenportaal die reactie toe aan uw zaak.
Lees op genoemde site meer hierover bij Behandelen.

4. Besluiten

Als het nodig is om een deskundige de klacht te laten onderzoeken, zal het klachtenloket dit in deze fase in gang zetten. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Ze vragen nu ook de Commissie een uitspraak te doen over uw klacht. Ze nodigen u uit voor een zitting. Na ongeveer een maand ontvangt u de uitspraak (in de vorm van een bindend advies) van de Commissie.
Lees op genoemde site meer hierover bij Besluiten.

5. Afhandelen

Als u de uitspraak heeft ontvangen is de zaak afgehandeld. Als u nog vragen heeft kunt u deze aan ons stellen.
Lees op genoemde site meer hierover bij Afhandelen.

© Copyright - Power to Get Up