Re-integratie

Voor hen die een positieve (her)start willen maken.
Kan dat? JA! Natuurlijk kan dat!

Niets doen is geen optie

Juist degene die om wat voor reden dan ook vastlopen en hun eigenwaarde verliezen, kunnen door een stevige steun in de rug hun leven weer op de rit krijgen. Er is 1 ding wat je niet moet doen, “NIETS”. Niets doen is geen optie, je kan er wat aan doen, dus stel niet uit. Doe NU wat en neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Power to get Up heeft het genoegen om samen te kunnen werken met psychologen en re-integratie bureaus. We kijken naar de behoefte van de cliënt zodat we eventueel als dat nodig is een bredere aanpak kunnen bieden. Het doel is dat de sprong die overwonnen moet worden kleiner wordt, zodat het makkelijker word om mee te kunnen doen in onze samenleving en de reguliere arbeidsmarkt.

Kwaliteitssystemen

Power to Get Up werkt met het kwaliteitssysteem zorgboerderijen en via de ethische code van www.GCoach.nl. In aanmerking komen cliënten van b.v, het UWV (ZW, WAO/WIA, WW, Wajong), werknemers, via uw Gemeente met PGB (WMO) of WWB/NUG uitkering of door middel van uw verzekering (AWBZ/PGB).

U kunt zich aanmelden via Power to Get Up of via de zorginstelling. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Werkwijze

We stellen via een intake gesprek samen met u een trajectplan op, waarna u in een praktijkperiode komt. Per zorgstal verschillen de werkzaamheden, rekening houdend met uw specifieke achtergrond bekijken we met u waar uw interesses liggen, en wat uw mogelijkheden zijn.

Wij streven er samen met u naar om in een periode van 2 tot 6 maanden door middel van het leren omgaan met werksituaties, werkritme en de sociale contacten, het in, of terug stromen in de reguliere arbeidsmarkt makkelijker te maken. Tijdens de praktijkperiode zal Power to Get Up u begeleiden, adviseren en coachen.

De voortgang en de eindbeoordeling zal aan de verwijzende zorginstellingen worden gekoppeld en gerapporteerd.

Re-integratie Bedrijven

Wanneer er sprake is van een langdurige situatie is het goed om samen met uw arbeidsdeskundige te bekijken wat de mogelijkheden zijn van de werknemer. Als blijkt dat de werknemer (nog) niet kan terugkeren in eigen of aangepast werk in uw organisatie bent u als werkgever verplicht uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Power to Get Up kan samen met uw arbeidsdeskundige kijken wat de mogelijkheden zijn binnen onze organisatie.

Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die thuisblijven te veel focussen op hun klachten en beperkingen. Ze komen vaak zodanig in een neerwaartse spiraal terecht dat de werknemer hier zelf moeilijk uit komt. Werkdruk of het even missen van die sociale vaardigheden die nodig zijn om volledig mee te draaien in uw organisatie geeft stress situaties, waardoor mensen onnodig lang thuis blijven.

Het doel van power to Get Up is, een handvat aan te reiken om zelfvertrouwen te kweken door stap voor stap, op eigen tempo, met eigen mogelijk en onmogelijkheden op den duur weer volwaardig mee te kunnen draaien in uw organisatie. Het (opnieuw) leren omgaan en wennen aan werksituaties, sociale vaardigheden en werkritme vraagt om een omgeving waar je je veilig kunt voelen zonder bang te hoeven zijn voor fouten. Power to Get Up bied deze mogelijkheid, we hebben verschillende instanties geselecteerd die als leeromgeving deze mensen die zo belangrijke zet kunnen geven.

Het doel van het traject wordt door middel van een intakegesprek vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de cliënt. Vaak gaat dit in overleg met uw arbeidsdeskundige. Het zelf laten meedenken en doen is voor ons een belangrijk onderdeel van de begeleiding, immers, Power to Get Up. Begeleiding door middel van voortgangsgesprekken en het in kaart brengen van de vorderingen en of knelpunten, zal vanuit Power to get up verzorgd worden. Dit voorkomt problemen en zo kan er tijdig worden ingegrepen en terug gekoppeld worden naar uw organisatie.

Vragen of opzoek naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op!