“Gedrags” problemen paard

Als gediplomeerde (hippische opleiding Deurne, ORUN Ermelo) instructrice, ben ik me naast het lesgeven, onder andere gaan specialiseren in ”gedrags” problemen bij paarden. Ik bied u de mogelijkheid om een training te volgen die gericht is op paard en ruiter, om zo de gewenste verbeteringen optimaal te bereiken.

Samenwerking ruiter & paard

Ik heb door mijn jarenlange “werken” in de paarden, zowel in de topsport als bedrijfsmatig, noodgedwongen soms, geleerd om naar de paarden te “luisteren” door ze te observeren tussen soortgenoten en onder de mensen. Dressuurmatig heb ik mijn ervaring en kennis opgedaan door in de leer te gaan bij topruiters zoals Johan Rocks, Frenk Jesper, Frits Nijskens en Hans Peter Minderhout. De kennis van deze goede leermeesters zijn voor mij o.a. de basis geweest om me meer te verdiepen in de belevingswereld van het paard.

In de sport is het duidelijk, de paarden worden getraind op duidelijke manieren, prestaties worden beloond en hierop zal worden afgerekend, en dat mag, zolang het maar eerlijk en respectvol naar het paard toe is. En respectvol is, goed kijken naar de goede/foute signalen die we zelf uitzenden en ons bewust zijn dat alles valt of staat met ons eigen zelfvertrouwen, die we dan als zodanig kunnen overbrengen op het paard.

Ik wil u hier graag bij helpen.

Problemenpaarden

Echte probleempaarden bestaan bijna niet, of het moet een afwijking zijn. Probleemgedrag staat bij een paard nooit op zich, maar is meestal het gevolg van:

  • te weinig op jezelf vertrouwen
  •  verleden van het paard of onwetendheid

Niet zelden wordt nog gedacht dat, als je een “moeilijk” paard onder een goede ruiter brengt, de problemen tot het verleden behoren. Dit is een misvatting, veel paarden zullen weer in hun oude gedrag vallen, simpel, omdat er bij problemen meestal een miscommunicatie is tussen jou en het paard. Daarom werk ik nooit alleen met het paard, maar met beide.

Samenwerking ruiter & paard

Paarden zijn de spiegel van je ziel, ze reageren op wat binnen in je gebeurd. Ze nemen het over, versterken het en confronteren je ermee. Daarom raken veel mensen gefrustreerd en geïrriteerd in de omgang met paarden. Het paard is als geen ander in staat de zwakste plekken in de mens naar boven te halen en die uit te vergroten.

Voor de meeste “paardenmensen” moeilijk te behappen en mee om te gaan, maar de realiteit is nu eenmaal dat echt gestoorde paarden weinig voorkomen en we dus ook eerlijk naar onszelf moeten durven kijken. De verwachtingen die wij van het paard hebben, mag hij ook van ons verwachten. Je kunt alleen maar een “team” vormen met je paard als je je een klein beetje wilt integreren in zijn belevingswereld.

Power to Get Up staat garant voor een persoonlijke aanpak voor het probleem van uw paard.

Vragen of opzoek naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op!