Een aantal van onze samenwerkingspartners:

Marcia – Kinder- en Jeugdpsychologe

Marcia werkt al ruim 12 jaar als GZ-psychologe en Kinder- en Jeugdpsychologe. Ze heeft in 2015 haar eigen praktijk opgezet voor kinderen, jongeren en hun ouders. Haar ervaring ligt voornamelijk bij diagnostiek en behandeling van diverse (ortho)pedagogische, psychologische en psychiatrische problemen.
Daarbij heeft ze ruime ervaring in het begeleiden van mensen die hoogbegaafd en/of hoog sensitief zijn, of autisme hebben. Ook kinderen of jongeren die getraumatiseerd zijn of rouwen om het verlies van een geliefde kunnen bij Marcia terecht voor de beste begeleiding.

Meer informatie kunt u vinden op haar website: marciakjpsychologie.nl

Praktijk ‘de Sleutel’

Bij ‘de Sleutel’ is de behandeling gericht op het in gang zetten van veranderingsprocessen. Daarbij proberen ze mensen sleutels in handen te geven
waarmee het lukt om tot verandering en verbetering van hun huidige situatie te komen. Ze maken gebruik van een vraaggerichte pragmatische werkwijze. Bij die behandeling gaan ze niet uit van één bepaalde methode, maar gebruiken technieken uit meerdere behandelmethodes. Denk hierbij aan onderdelen van de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie, EMDR, speltherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Meer informatie kunt u vinden op de website: praktijkdesleutel.com

Jaxie!

Jaxie! geeft kwalitatieve en laagdrempelige hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers bij alle sociaal-emotionele problemen waar zij in hun leven tegen aan kunnen lopen.

Het team van Jaxie! bestaat uit Orthopedagogen, Kinder- en Jeugdpsychologen, GZ-psychologen en onmisbare krachten in de praktijkondersteuning. Al deze specialisten stellen met veel zorg een behandeltraject samen, al dan niet met een psychodiagnostisch onderzoek op voorhand, en gaan daar dan met veel enthousiasme mee aan de slag met de jeugdigen.

Meer informatie kunt u vinden op de website: jaxie.nl

Aardig Op Weg

Aardig Op Weg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen door professionele begeleiding en ambulante integrale hulp aan te bieden. De stap naar jeugdhulp kan groot zijn of groot voelen. Door persoonlijke benadering, zorgt Aardig Op Weg voor een laagdrempelige manier om jeugdhulp te ontvangen. Ze zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jeugdigen (4 – 23 jaar) met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen.

Daarnaast biedt Aardig Op Weg ook individuele hulp aan kinderen die behoefte aan begeleiding hebben op leer- en/of ontwikkelingsgebied. Dat doen ze met behulp van Remedial Teaching. Ook voor huiswerkbegeleiding op de basisschool, middelbare school en MBO opleidingen bent u bij Aardig Op Weg aan het juiste adres voor hulp op maat.

Meer informatie kunt u vinden op de website: aardigopweg.nl

GGZ WNB

GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding voor mensen (kinderen en volwassenen) met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan. De zorg die ze bieden is kortdurend als het kan en langdurig waar nodig. Respect, aandacht en openheid zijn daarbij hun uitgangspunten.

Ze zetten zich met hoofd en hart in voor de psychische gezondheid, veiligheid en duurzaamheid in de regio Westelijk Noord-Brabant en (deels) Tholen. Daarbij ligt de focus op de zwaardere specialistische zorg.

Meer informatie kunt u vinden op de website: ggzwnb.nl

SDW

SDW ondersteunt vooral kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze bieden deze ondersteuning op de vlakken Leren, Leven, Werken en Wonen.

Ze richten zich op het creëren van een zo zelfstandig mogelijk leven door een zorgarrangement samen te stellen. Hierin wordt samengewerkt met mensen en organisaties die het belangrijkste zijn voor de cliënt, een hele persoonlijke en doelgerichte aanpak die al vaak zijn vruchten heeft afgeworpen.

Naast de breed aangeboden ondersteuning heeft SDW ook woonlocaties waar cliënten kunnen wonen in een studio of op een groepswoning. Zo zijn ze zelfstandig maar is er altijd directe hulp in de buurt als het nodig is.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.sdw.nl

S&L Zorg

S&L Zorg biedt zorg en begeleiding aan meer dan 350 mensen met een verstandelijke beperking, waarvan het overgrote deel ook in de woningen van S&L Zorg woont. Naast diverse woningen in de wijk in de regio heeft S&L Zorg twee zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos, een wijk als elke andere wijk, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. In Bergen op Zoom wonen mensen in hun ‘eigen’ Lambertijnenhof.

Alle bewoners krijgen dagbesteding aangeboden en kunnen iedere dag mee doen aan activiteiten op het gebied van sport en beweging.

Ook voor specifieke behandelingen kunnen de cliënten bij S&L Zorg terecht. Er is een heel team aan medische specialisten op het gebied van fysiotherapie, gedragswetenschappelijke zorg en logopedie in dienst om de best mogelijke zorg te leveren.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.slzorg.nl

Mentaal Beter

Bij Mentaal Beter kunnen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen terecht met uiteenlopende problemen en hulpvragen. Het team bestaat uit specialisten in het behandelen van problematiek als angststoornissen, depressieve klachten, lichamelijke klachten, ADHD, trauma, PTSS, persoonlijkheidsstoornissen of autisme.

Deze specialisten maken een plan op maat, waarbij doelgericht, duidelijk, persoonlijk en actief samengewerkt wordt met de cliënt. Daarbij staat een positieve en oplossingsgerichte mindset centraal en stimuleren ze zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.

Meer informatie kunt u vinden op de website: mentaalbeter.nl

Het Sleutelbos

Het Sleutelbos is het bedrijf van Rianne, die naast haar werkzaamheden als counselor en ouderschapscoach vaak wordt ingeschakeld als ondersteuning bij Power to Get Up. Zowel voor ambulante zorg, als groepsbegeleiding. Ook doen wij samen met Het sleutelbos de informatieavonden organiseren.

Met haar vrolijke, positieve en lieve aanpak kijkt zij met ouders en kinderen hoe het gezelliger, leuker en makkelijker kan. Door te observeren en luisteren komt ze met tips, vragen en informatie die kunnen helpen bij het vinden van een andere kijk op moeilijkere situaties, zodat duidelijk wordt wat er moet veranderen en hoe dit het beste kan.

Zonder oordeel en met vertrouwen dat iedereen handelt vanuit de beste intenties gaat ze samen met de cliënten voor een duurzaam effect na een kortdurend traject. Zodat alle communicatie nadien weer prettig verloopt.

Meer informatie kunt u vinden op haar website: het-sleutelbos.nl

HOMS Psychologie

Homs is een kleine praktijk in Bergen op Zoom. We noemen ons met trots ‘kleine zorgaanbieder’. Dat ‘kleine’ houdt ons betrokken, snel, flexibel en laag-drempelig, maar doet niets af aan de professionaliteit en het niveau van onze zorg; integendeel.

De praktijk is als een woonhuis ingericht en niet als een kille, klinische instelling. Omdat we het belangrijk vinden dat elke cliënt de best mogelijke hulp krijgt, zijn we allemaal HBO of universitair opgeleid. Behalve Kobus, onze praktijkhond; die is zo slim dat hij geen opleiding nodig heeft om zijn goede werk te verrichten!

Meer informatie kunt u vinden op de website: https://homs.nl/

Stichting Inzet Voor Zorg

Waar staat Stichting inzet voor zorg voor?
Gewoon doen en aandacht op maat

Positief kritisch, mensgericht, inhoudelijk en meedenkend, dat is wat wij beogen in onze samenwerking met cliënten, onderaannemers en gemeenten. We willen inspireren, motiveren en komen samen tot een proactieve houding met onze samenwerkingspartners.

Meer informatie kunt u vinden op de website: stichtinginzetvoorzorg.nl

Praktijk Memo

Praktijk Memo biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan jeugd en volwassenen in de regio’s West-Brabant-west en Zeeland.

Bij Memo werken disciplines samen onder het motto ‘één gezin, één plan’. We gaan ervan uit dat een individu niet los kan worden gezien van zijn omgeving. We beschikken over een scala aan interventiemogelijkheden en betrekken het (gezins)systeem daarbij. Zo kunnen we iedereen de zorg bieden die bij hem of haar past.

Samen met onze cliënten werken we aan het verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Daarbij gaan we uit van de kracht van de cliënt en zijn of haar sociale netwerk.

Memo in Bergen op Zoom is de specialist voor passende zorgarrangementen in een prettige, warme omgeving met deskundige medewerkers.

Meer informatie kunt u vinden op de website:praktijk-memo.nl

Vragen of opzoek naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op!

© Copyright - Power to Get Up