Het welzijn van onze paarden

Het paard kan een medicijn zijn voor het menselijk welbevinden, mits we zijn behoeftes niet uit het oog verliezen.

Mens & Paard

Paarden die fysiek en mentaal ongerief ervaren kunnen geen stabiel gedrag vertonen. Gedrag dat nodig is om een goede samenwerking te verkrijgen tussen mens en paard. Een stabiel paard verkrijg je alleen door goed te waken over zijn welzijn. Een angstig onzeker gestrest paard kan geen goede leermeester zijn, of goede prestaties leveren.

Goede zorg bieden aan onze cliënten kan alleen als er ook goede zorg is voor de paarden. Ze moeten vrij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, (weidegang met sociaal fysiek contact met soortgenoten).

Goede huisvesting, goede voeding en verzorging, vrij zijn van letsel, pijn of ziekte. Er moet sprake zijn van een eerlijke trainingsmethode, met de juiste hoeveelheid beweging.

Niets wat belastend is voor mijn paarden zal worden ingezet in het therapeutisch proces. Paard en cliënt verdienen onze grootste zorg.

Vragen of opzoek naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op!