Aanmeldingen

Om aan te kunnen melden voor alle zorg die wij bieden,  is een indicatie nodig vanuit het CIZ of vanuit uw gemeente. Voor dit laatste kunt u contact opnemen met het zorgkantoor, WMO en Centrum voor Jeugd en Gezin van uw gemeente.

Zorgboerderij Power to Get Up levert zowel zorg die bekostigd wordt vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget), WLZ als vanuit Zorg In Natura.

Als u uw kind of u zelf wilt aanmelden volgt er een kennismakingsgesprek. Daarna kan u of  uw kind een dagdeel komen “proefdraaien”.
Hierna wordt afgesproken wanneer u of uw kind gaat deelnemen, op welke dagen en in welke frequentie.

Per jaar worden 2 evaluatie-momenten gepland en indien er behoefte aan is kan er tussentijds altijd overlegd worden met de begeleiders. Ook bieden wij 1 keer peer maand een inloop spreekuur.

Vervoer

Voor het vervoer van en naar de zorgboerderij kan men een vervoersindicatie krijgen. Wij hebben contracten met alle gemeentes voor de volwassenen en kinderen.

Vragen of opzoek naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op!