Federatie Landbouw en Zorg

Er zijn allerlei redenen waarom mensen zichzelf kwijtraken en op afstand van de samenleving komen te staan. Denk aan autisme, burn-out, verslaving of dementie. Of gewoon niet lekker in je vel zitten, vastlopen. Zorgboerderijen bieden al deze mensen een veilige plek om op krachten te komen én zich te ontwikkelen. Ze verbouwen er met elkaar gewassen of verzorgen er dieren en krijgen zo het gevoel aan de samenleving bij te dragen. Dat dit voor veel mensen helend werkt, blijkt steevast uit onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek.

Hét kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen, en het branchekeurmerk van de Federatie, is het ‘kwaliteit laat je zien’ keurmerk. Zorgboeren die met dit keurmerk werken zetten de deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelingsmogelijkheden voorop.

Dit doen ze door ze op een persoonlijke manier te begeleiden in hun ontwikkeling en door ze ruimte te bieden om hun meningen en belangen te delen op hun eigen manier. Er is daarbij ook veel aandacht voor veiligheid en continuïteit. Er wordt op de zorgboerderij voor gezorgd dat alle deelnemers gelijkwaardig benaderd worden en gelijkwaardige rechten hebben.

De zorgboeren blijven daarnaast altijd kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren om het kwaliteitsbewustzijn binnen hun bedrijf te versterken.

Ook Power to Get Up draagt met trots het bordje van het federatie keurmerk op de voorgevel!

Federatie Landbouw en Zorg

 

Afbeeldingsresultaat voor zoonose keurmerk

Het Zoönose Keurmerk

Zoönosen zijn ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn. Dit keurmerk, ontwikkeld en uitgegeven door GD Diergezondheid, toont aan dat het bedrijf maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmettingen te beperken.

Dit keurmerk wordt jaarlijks toegekend na een toetsing en goedkeuring door de betrokken dierenarts.

Power to Get Up heeft ondertussen het keurmerk voor 2021 al weer behaald.

Het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW)

Als in een land de welvaart voor mensen op een hoog peil staat, mag worden verwacht dat er ook aandacht, tijd en geld is om het welzijn van de gehouden dieren, waaronder paarden, op een verantwoord niveau te laten zijn en indien mogelijk verder te laten verbeteren. Om dit te waarborgen is het Keurmerk Paard en Welzijn ontwikkeld.

Bedrijven die paarden houden en aan de gestelde eisen voldoen krijgen dit keurmerk. Dit is voor hen een erkenning van hun streven naar paardenwelzijn.

Power to Get Up heeft dit keurmerk in 2020 met een PLUS behaald, dit betekent dat de paarden op de zorgboerderij met de hoogste kwaliteit, in de beste leefomstandigheden worden verzorgd. Hier zijn wij natuurlijk supertrots op en wij blijven altijd streven naar het allerbeste voor onze dieren!

Afbeeldingsresultaat voor kpw keurmerk

Het Keurmerk Integrale Keten Beheersing(IKB)

Dit keurmerk toont aan dat het bedrijf in kwestie goed voor haar dieren zorgt. Bij de ontwikkeling van dit keurmerk zijn voor verschillende diersoorten reglementen gemaakt, om de zorg en het welzijn van alle dieren optimaal te kunnen toetsen. Deze toetsing vindt jaarlijks plaats en als het bedrijf aan de eisen voldoet, krijgt zij de erkenning dat de dieren volgens de juiste voorschriften gehouden worden.

Power to Get Up heeft dit keurmerk in 2020 behaald! Zo is niet alleen de zorg voor de paarden, maar ook die van de andere boerderijdieren gewaarborgd.

Algemeen GegevensBeheer(AGB)-Registratie

Bijna alle zorgaanbieders in Nederland beschikken over deze registratie, elk met een eigen unieke AGB-code. Deze code wordt gebruikt als identificerende sleutel in alle administratieve processen binnen het zorgveld. In het AGB-register, beheerd door Vektis, staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om het declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. De informatie uit het register vormt de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten.

Power to Get Up staat ook geregistreerd in het ABG-register.

Afbeeldingsresultaat voor agb code 

 

Afbeeldingsresultaat voor skj kwaliteitsregister 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd(SKJ)-Registratie

Dit is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te kunnen bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

In het team van Power to Get Up zijn er 5 collega’s met deze SKJ-Registratie.

Erkend Leerbedrijf

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming en kwalificaties en diploma’s.

Power to Get Up biedt als erkend leerbedrijf jaarlijks stageplaatsen aan op MBO- en HBO-niveau. Studenten van verschillende opleidingen kunnen bij ons werken aan hun ontwikkeling op het gebied van kennis, ervaring, houding en professionaliteit.

Afbeeldingsresultaat voor sbb

Afbeeldingsresultaat voor szz

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid(SZZ)
Deze stichting werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de mensen die dit kunnen gebruiken.

De aangesloten zorgboeren worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar de zorgboerderij komt. Deze zorgboeren streven naar een professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen, terwijl zij als bedrijf voortdurend proberen te ontwikkelen op het gebied van zorg.

SZZ is daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

Ook Power to Get Up is aangesloten bij deze fantastische stichting!

Meer info: Kwaliteit van zorg met inzet van dieren – Leidende principes

© Copyright - Power to Get Up