privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. SZZ heeft zich aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg als erkende geschilleninstantie onder registrantennummer 163758.

Klachten reglement GGD

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

Klachten- en geschillenregeling SZZ

De bij SZZ aangesloten zorgboerderijen hebben een van de volgende kwaliteitskeurmerken: “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw en Zorg, ISO Zorg en Welzijn of HKZ.

Klachtenprocedure SZZ voor cliënten

U heeft een klacht wanneer u aangeeft ontevreden te zijn over hoe u behandeld bent door een eigenaar/medewerker van de zorgboerderij. kijk dan voor meer informatie over de klachtenprocedure.

Meldingen van geweld Wmo

Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo

© Copyright - Power to Get Up