Klachtenprocedure

Klachten- en geschillenregeling SZZ

De bij SZZ aangesloten zorgboerderijen hebben een van de volgende kwaliteitskeurmerken: “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw en Zorg, ISO Zorg en Welzijn of HKZ.

Klachten

Keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien

De zorgboerderijen die het kwaliteitskeurmerk Landbouw & Zorg hebben zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (www.zorgboeren.nl) en maken gebruik van de klachtenregeling van de Federatie. De Federatie heeft voor de cliënten van haar leden een onafhankelijke klachtencommissie ingericht. SZZ is een van de aangesloten samenwerkingsverbanden bij de Federatie Landbouw en Zorg en SZZ-zorgboerderijen kunnen daarmee aansluiten bij de Federatie.

Klachtenprocedure SZZ

SZZ vindt het belangrijk een klacht snel en accuraat opgepakt wordt. Van belang is te vermelden dat SZZ de binnengekomen klachten van alle bedrijven registreert.

De klachtenregistratie wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. SZZ wil deze gegevens gebruiken om te leren en daar waar nodig de zorg en de dienstverlening te verbeteren. Een cliënt kan voor meer informatie altijd contact opnemen met de zorgboerderij of met de directeur-bestuurder van SZZ.

De Geschillencommissie:

Vindt de cliënt geen gehoor na het indienen van een klacht of komt de cliënt samen met de zorgboer en SZZ niet tot het gewenste resultaat, dan kan deze terecht bij de Geschillencommissie. SZZ stelt de diensten van de Geschillencommissie beschikbaar voor alle ondernemers met het ISO of HKZ keurmerk en hun cliënten en voldoet hiermee aan de eis vanuit de WKKGZ. FLZ-leden kunnen gebruik maken van de geschillencommissie van de Federatie.

De cliënt mag rechtstreeks zijn/haar ongenoegen bij de Geschillencommissie neerleggen of benadert hiervoor eerst de zorgboerderij, Zorgbelang of de directeur-bestuurder van SZZ voor bemiddeling of ondersteuning.

© Copyright - Power to Get Up