Klachtenprocedure

Klachtenprocedure SZZ voor cliënten

U heeft een klacht wanneer u aangeeft ontevreden te zijn over hoe u behandeld bent door een eigenaar/medewerker van de zorgboerderij.

Klachten kunnen gaan over:

 • Meningsverschillen over de verleende zorg en het behandelplan
 • Schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade)
 • Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade)
 • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
 • Schending van de privacy.

Wat te doen bij een klacht

 • Bespreek de klacht allereerst met de zorgboer(in); maak hiervoor met de zorgboer(in) een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mogen ouders of vertegenwoordigers mee.
 • Bespreekt u uw klacht liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dat kan via Zorgbelang. Zij kunnen u begeleiding in het gesprek op de zorgboerderij.
Ook kunt u de directeur-bestuurder van SZZ vragen te bemiddelen tussen de zorgboerderij en uzelf. De contactgegevens van de directeur-bestuurder en de vertrouwenspersoon van Zorgbelang vindt u op onze website.
 • Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de klachtencommissie of het klachtenloket indienen; schrijf hiervoor een brief naar de landelijke klachtencommissie en vermeldt in de brief:
  • uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
  • de naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
  • een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
  • de reden waarom u hier een klacht over heeft;
  • een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

LET OP: De klachtenfunctionaris van Zorgbelang kan u helpen bij het formuleren van de klacht en ondersteunt u bij de gehele klachtenprocedure. Dit kost u niets. Een klacht indienen bij de Geschillencommissie kost u eenmalig ‘klachtengeld’ van €52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.

Voor de zorgboerderijen met het kwaliteitssysteem “Kwaliteit, laat je zien”, stuur een brief naar:

Klachtencommissie Landbouw en zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen

! U kunt bij uw zorgboerderij navragen welk kwaliteitssysteem zij hebben. Ook kunt u SZZ bellen, zodat wij dat voor u op kunnen zoeken.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en wat de zorgboerderij en eventueel u zouden kunnen verbeteren.

Wat te doen bij een geschil

Komt u er na het indienen van een klacht bij het klachtenloket niet uit of krijgt u hierop geen reactie, dan heeft u een ‘geschil’. U kunt met uw klacht terecht bij De Geschillencommissie. SZZ is aangesloten bij de commissie ‘Zorg Algemeen’.

Hoe u een klacht indient vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl

Voor meer informatie:

Op landbouwenzorg.nl of www.degeschillencommissiezorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

Ook kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen.

Contactgegevens SZZ

Kantoor: 073 – 687 10 23
info@zorgboerenzuid.nl
Directeur-bestuurder: dhr. Maurice van Valkenburg
06 – 502 68 440
maurice@zorgboerenzuid.nl
© Copyright - Power to Get Up